Voor 17.00 besteld, binnen 48 uur geleverd
altijd gratis bezorgd
Grootste voorraad in de benelux

Disclaimer

Inhoud
Hoewel Rubber Magazijn ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Rubber Magazijn niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Rubber Magazijn kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Rubber Magazijn accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. Rubber Magazijn kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Rubber Magazijn geen invloed heeft. Rubber Magazijn kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Rubber Magazijn zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Rubber Magazijn zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.